ثبت نام بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

اخبار انجمن آترو اسکلروز ایران

اخبار کنگره

انجام موفقیت آمیزروش‌های غیرجراحی فیستول رگ‌های خون رسان قلب

انجام موفقیت آمیزروش‌های غیرجراحی فیستول رگ‌های خون رسان قلب

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه فیستول رگ‌های خون رسان قلب می تواند در بزرگسالان تنگی نفس، درد قفسه سینه و علائمی شبیه سکته قلبی را ایجاد کند، گفت:

Heart Cinema در بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

Heart Cinema در بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

رئیس بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه‌های قلب و عروق از برنامه جالب هارت سینما در این کنگره خبر داد:

نشست تیم اجرایی بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

نشست تیم اجرایی بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

نشست تیم اجرایی بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق ، شنبه 26 مرداد ماه 98 ، با حضور مژده مزیدی دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره به همراه تیم اجرایی کنگره ، در سالن همایش های بین المللی برج میلاد برگزار گردید.

ثبت نام کنگره ، دریافت مقالات

فعالیت ها

ثبت نام در کنگره

ثبت نام در کنگره

بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

دریافت مقالات و پایان نامه ها

دریافت مقالات و پایان نامه ها

ارسال مقالات و پایان نامه در بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

گالری تصاویر بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

گزیده ای از تصاویر

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق