ثبت نام بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

اخبار انجمن آترو اسکلروز ایران

اخبار کنگره

سن ابتلا به سکته‌های قلبی در ایران پایین‌تر از کشورهای اروپایی و آمریکاست

سن ابتلا به سکته‌های قلبی در ایران پایین‌تر از کشورهای اروپایی و آمریکاست

رئیس بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق گفت: سن ابتلا به سکته قلبی در ایران ۱۰ تا ۲۰ سال کمتر از کشورهای غربی و آمریکاست.

ارائه جدیدترین روش های تشخیصی و درمانی بیماری های قلب و عروق

ارائه جدیدترین روش های تشخیصی و درمانی بیماری های قلب و عروق

رئیس بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه‌های قلب و عروق، از ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه تشخیص و درمان بیماری‌های قلب و عروق خبر داد.

اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

راهنماي تهيه پوستر مقالات در بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

ثبت نام کنگره ، دریافت مقالات

فعالیت ها

ثبت نام در کنگره

ثبت نام در کنگره

بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

دریافت مقالات و پایان نامه ها

دریافت مقالات و پایان نامه ها

ارسال مقالات و پایان نامه در بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه ها ی قلب و عروق

گالری تصاویر بیست و یکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

گزیده ای از تصاویر

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق

Portfolio Two

روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران

بیست ویکمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق