زمان برگزاری بیست و دومین کنگره قلب به تعویق افتاد .


بدین وسیله به اطلاع کلیه اساتيد گرانقدر متخصصين قلب و عروق ، محققين گرامي ، اعضا کميته علمي و هيئت علمي رشته هاي علوم پزشکي و مدیران گروه قلب دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور و شرکت کنندگان میرساند که  جهت برگزاری با کیفیت مطلوب ، زمان برگزاری بیست و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق با مصوبه هیات مدیره انجمن ،مجدد به تعویق افتاد.
تاریخ جدید برگزاری این کنگره ، هفته آتی در متن خبری ریاست کنگره به اطلاع خواهد رسید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه انجمن به شماره 22387706_021 تماس حاصل فرمایید.